Paret mitgera amb una placa solar fotovoltaica. © Lídia Carbonell
IN THE STREAM

La casa per la teulada: sí es pot

Analitzem els grans canvis que convertiran els edificis en sostenibles, digitals, intel·ligents i amb molt baix consum d’energia

Avui anem a trencar un tòpic: ja és possible començar la casa per la teulada i fins i tot pot ser una forma de construir més segura. Aquesta és una de les conclusions del llibre presentat a Barcelona Edificios del nuevo paradigma energético. Evolución y perspectivas. El seu autor és Juanjo Catalán i ha estat publicat per la multinacional del cable Prysmian Group i Schneider Electric, un grup europeu especialitzat en solucions digitals i automatització per a l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

L’obra analitza els profunds canvis que experimentarà el sector de l’edificació com a conseqüència de l’aplicació de les noves tecnologies i les mesures encaminades a lluitar contra el canvi climàtic. A partir d’aquí, avança quins seran els principals impactes en aquest sector tan important per a l’economia del nostre país, des dels mètodes de construcció a la generació de noves professions.

Un d’aquests impactes serà la industrialització de l’edificació. Això vol dir que s’imposarà una nova manera de construir que permetrà una major optimització d’una obra treballant en paral·lel diverses parts de l’edifici. Així, al mateix temps es podran construir els fonaments i en una fàbrica la resta de parts de l’immoble, inclosa la teulada. Fins i tot es podria començar per ella i deixar els fonaments per al final.

Aquest nou sistema oferirà molts avantatges. El més evident és l’estalvi del temps de construcció, entre un 30% i un 50%. A més, tots els detalls es podran controlar a la fàbrica, el que redundarà en una major qualitat de l’edifici i en un increment de la sostenibilitat de tot el procés al permetre optimitzar l’energia i concentrar en un mateix punt els materials, molts d’ells reutilitzables. I, per descomptat, hi haurà una millora en la seguretat, al no haver de treballar en alçada, de manera que es reduirien, segons el Ministeri de Treball, un 55% els accidents.

El llibre parteix, entre d’altres, de la premissa que els edificis són grans consumidors d’energia. A Espanya, entre un 25% i un 35% del consum total, i representen fins a un 12% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per tant, tota estratègia per reduir-les passa per una reconversió a fons del sector de l’edificació, des de la construcció al seu ús residencial, comercial o industrial.

Segons les previsions de l’ONU, el 70% de la població mundial viurà el 2050 en ciutats, de la qual el 15% ho farà en megaciutats de més de 10 milions d’habitants. A Espanya, el 40% viurà el 2030 en 15 ciutats de més de 300.000 habitants, i una quarta part ho farà en les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona. Per tant, les ciutats seran clau per combatre el canvi climàtic, i amb elles, els seus edificis.

El 70% de la població mundial viurà el 2050 en ciutats i d’aquests el 15% ho farà en megaciutats de més de 10 milions d’habitants. © V. Zambrano

Per descarbonitzar aquest sector, cal tendir a edificis 4.0, és a dir, intel·ligents, digitals i hiperconnectats. L’objectiu es diu nZEB (nearly Zero Energy Building). Es tracta d’edificis amb un alt nivell d’eficiència energètica i amb un consum molt baix que pot ser cobert per fonts renovables del propi edifici o del seu entorn més proper. Fins i tot es donarà el cas que molts immobles passaran a ser també generadors d’energia i que el sobrant servirà, per exemple, per carregar el nostre vehicle elèctric a l’aparcament o subministrar-la a tercers. Serà l’economia col·laborativa de l’energia i ja es parla fins i tot de centrals d’energia virtuals.

L’Internet de les coses i el Big Data, al què alguns anomenen el petroli de segle XXI, entraran de ple en la construcció i gestió dels edificis moderns. Segons un informe de la consultora sueca Berg Insight, es calcula que el 2022 hi haurà uns 483 milions de dispositius connectats a nivell mundial per a l’automatització d’edificis.

El nearly Zero Energy Building són edificis amb un alt nivell d’eficiència energètica i amb un consum molt baix que pot ser cobert per fonts renovables del propi edifici o del seu entorn més proper

Un dels impactes més interessants que tindrà la nova edificació serà laboral. Es crearan noves professions destinades a la gestió tècnica dels edificis, així com noves especialitats en els processos de construcció. Això suposarà en molts casos reciclatges professionals i la irrupció de noves formacions.

En definitiva, estem ja a les portes d’una revolució que sens dubte canviarà la nostra forma de viure. També caldrà esborrar aquell proverbi que diu que iniciar la casa per la teulada és una mala manera de començar alguna cosa. Haurem de buscar un altre símil.

El sobrant d’energia que generaran els edificis servirà per carregar el nostre vehicle elèctric a l’aparcament o subministrar-la a tercers. © Lídia Carbonell