Catalunya ha exportat fruita i verdures per valor de 1.089 milions d'euros, un 11% més. ©TNBP

Catalunya lidera les exportacions agroalimentàries, que freguen els 13.000 milions després de créixer un 12%

Els productors catalans consoliden el seu lideratge en la venda d'aliments al mercat internacional i aconsegueixen esquivar els efectes del Brexit i compensar en altres mercats la menor demanda de carn de porc procedent de la Xina.

Màxima satisfacció entre les empreses exportadores d’aliments a Catalunya. Tot i la pandèmia i les diferents amenaces geopolítiques, l’any 2021 s’ha batut un nou rècord exportador i, per primera vegada, s’han superat els 12.000 milions d’euros de facturació. Concretament, Catalunya ha exportat aliments per valor de 12.878 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 12,34% respecte a 2020.

Tot i la pandèmia, aquest ritme de creixement duplica el registrat l’any 2020 (+6%) i supera l’augment comptabilitzat en termes de volum, és a dir, de quilos exportats, on s’ha registrat un creixement del 10%. “Creixem més en euros que en quilos”, ha assenyalat aquest dilluns el director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, que ha destacat la competitivitat del sector agroalimentari català i el fet que la proposta exportadora es basa no tant en el preu sinó en la qualitat dels productes comercialitzats.

La bona marxa del sector es pot comprovar si s’analitza l’evolució del volum de negoci en els últims deu anys. Així, els prop de 13.000 milions de 2021 suposen un creixement del 86% en relació amb 2011, és a dir, el valor dels aliments exportats s’ha pràcticament duplicat. En quilos exportats, l’increment en l’última dècada ha sigut del 53%.

Prodeca, l’agència de promoció dels aliments catalans depenent del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, assegura que per segon any consecutiu Catalunya es situa com la principal comunitat exportadora de productes agroalimentaris d’Espanya, superant a Andalusia. El pes de Catalunya sobre el total de les exportacions alimentàries espanyoles és del 21,78%. A més a més, el ritme de creixement del 12,34% aconseguit el 2021 es situa per sobre de la mitjana estatal (+10,7%).

Una altra dada molt significativa que demostra la fortalesa del sector és que per tercer any consecutiu Catalunya té superàvit comercial, és a dir, exporta més aliments dels que importa (10.832 milions), amb una taxa de cobertura del 118,88%.

En termes generals, el sector de l’alimentació es consolida com el principal motor econòmic de Catalunya, amb la generació de 38.205 milions d’euros, equivalent al 16% del PIB català, i 166.000 llocs de treball directes. Les exportacions d’aliments equivalen al 15,99% del total d’exportacions catalanes.  “Som una potència econòmica tremenda i tenim un sector agroalimentari que ha mostrat la seva capacitat de resiliència malgrat la pandèmia, la crisi energètica o factors geopolítics com el Brexit”, ha afirmat el secretari d’Alimentació de la Generalitat, Carmel Mòdul. En aquest primer any de Brèxit, les empreses catalanes han incrementat un 8,24%, sis punts més que l’any anterior, les vendes al Regne Unit, exportant per un valor de 615,20 milions d’euros.

El sector carni és el motor de les exportacions agroalimentàries catalanes, amb 4.600 milions d’euros. ©TNBP

El sector agroalimentari és el tercer sector econòmic exportador de Catalunya, per darrere de les semi manufactures i dels béns d¿equip. Actualment, a Catalunya hi ha 2.745 empreses agroalimentàries que exporten de manera regular, el 24% de totes les que hi ha a Espanya. França es manté com el principal client dels aliments catalans al mercat exterior (21% del total) i, des de 2019, Xina és el segon gran destí (14%), seguit d’Itàlia (10%). Els països on s’han registrat majors increments de vendes l’últim any són Filipines (+245%), Corea (+95%) i Marroc (+75%). En total, s’exporta a 191 països; el pes de la UE és del 53%, però cada vegada creixen més la resta de mercats.

Cauen un 23% les vendes de carn a la Xina

L’èxit català a la Xina ha estat molt vinculat a les exportacions de carn de porc, tot i que aquest últim any les vendes d’aquest producte al gegant asiàtic han caigut un 23%, que ja el que país ha aconseguit superar el brot de pesta porcina que va patir. Així i tot, els ramaders i empreses càrnies catalanes han sabut diversificar mercats i redirigir les menors vendes a la Xina cap a altres països asiàtics. En aquest sentit, l’any 2021 s’ha disparat un 156% la venda de carn a Filipines, un 143% a Corea del Sud, un 114% a Taiwan i un 25% al Japó. Gràcies a aquests mercats alternatius, el valor de les exportacions càrnies catalanes s’ha pogut mantenir, amb un creixement del 0,17%.

Més dinàmic ha sigut l’increment de vendes experimentat per la fruita (+11%), els olis vegetals (+42%), peix i marisc (+30%), cereals i molineria (+19%) i el vi i el cava (19%). Un altre subsector clau per l’agroalimentació catalana és el denominat fine foods (+18%), que inclou una gran varietat de productes, des d’aperitius a galetes, passant per xocolata, dolços, fruits secs, arròs, llegums, mel, cafè i infusions. En concret, s’ha exportat carn per valor de 4.596 milions, vins i caves per 620 milions, fruites i verdures per 1.089 milions i s’ha arribat a 3.610 milions en fine foods i multiproducte. Tots els subsectors han crescut, tant en euros com en volum.

Les exportacions de vi i cava s’han incrementat un 19% aquest 2021. ©TNBP