TheNBP Factory

Empreses i particulars estan cridats a ser responsables amb el medi ambient per aturar la desertificació i enfortir la resiliència a la sequera. ©Pixabay

El factor empresarial dins del cicle de la vida

Per llegir aquest article necessitaràs quatre minuts. Durant aquest temps, s'haurà erosionat al planeta una superfície equivalent a 48 camps de futbol a causa de la pol·lució, l'acidificació, la salinització o la pèrdua de carboni orgànic o de densitat, entre altres tipus de desgast. No obstant això, caldran mil anys per generar tres centímetres de nova terra vegetal. 

Segons la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació, fins el 40% de les zones terrestres del planeta estan degradades, la qual cosa afecta directament la meitat de la població mundial. El número i la durada dels períodes de sequera han augmentat un 29% des de l’any 2000. Per aquest motiu, el Dia Mundial del Medi Ambient se centra enguany en ampliar les bases d’una opinió pública ben informada i d’una conducta dels individus, de les empreses i de les col·lectivitats inspirada en el sentit de la seva responsabilitat quant a la conservació i la millora del medi.

Cellnex, com a companyia compromesa a reduir el seu impacte en el medi ambient, no només ha planejat desvincular el seu proveïment elèctric de la dependència de combustibles fòssils de cara a 2025, sinó que ha realitzat diverses iniciatives per fer un ús eficient dels recursos naturals, prolongar la vida útil dels productes i tractar adequadament els residus, donant prioritat a la seva reintroducció en el cicle productiu. Aquests principis són la base de l’Economia Circular.

Individus, empreses i col·lectivitats són emplaçats a desenvolupar el sentit de la seva responsabilitat pel que fa a la conservació i la millora del medi ambient

L’economia circular defensa que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui en l’economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular —no lineal—, basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. “Des dels inicis de Cellnex, hem integrat els principis de l’Economia Circular en el nostre model de negoci, el qual es basa en l’ús compartit d’infraestructures, la qual cosa promou un ús més eficient i sostenible dels recursos”, comenta Yolanda Romero, Head of Environment and Climate Change de Cellnex.

Per treballar en línia amb aquests principis de circularitat i reduir l’impacte mediambiental generat per la seva activitat, Cellnex va realitzar un primer exercici d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) dels seus centres TIS (Serveis d’Infraestructures de Telecomunicacions), els resultats del qual s’han publicat en l’Informe de Medi Ambient i Canvi Climàtic 2023. L’anàlisi va permetre identificar els punts crítics dels productes i serveis, minimitzar els riscos en cada etapa, i potenciar les oportunitats de circularitat de materials i energia. El 2023, s’ha aplicat aquesta metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida a un altre objecte de negoci: els centres de dades. En aquest estudi es van avaluar els data center de Roanne, Le Mans i Lille, a França, per a obtenir informació extrapolable a la resta de centres.

El 40% de les zones terrestres del planeta estan degradades, segons la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació. ©Pixabay

Després de la identificació de l’impacte ambiental dels centres TIS, la companyia segueix amb el propòsit d’investigar, proposar i implementar mesures d’ecodisseny que redueixin l’impacte d’aquests centres, per a contribuir així a una economia circular.  Amb l’exercici de l’Anàlisi de Cicle de Vida dels Centres de dades es pretén realitzar un exercici similar al que s’ha realitzat amb els centres TIS. “L’ecodisseny és una branca de l’Economia Circular que busca el desenvolupament de productes que previnguin i redueixin els impactes ambientals en el cicle de vida d’un producte des del punt de vista del disseny”, comenta Romero.

El desenvolupament d’aquestes estratègies s’ha treballat conjuntament des de les àrees de sostenibilitat, operacions, manteniment i compres; amb participants de diversos països on opera la companyia, creant un grup de treball que ha compartit opinions, experiències i recomanacions sobre les propostes definides en el projecte d’ecodisseny per a així classificar-les conjuntament com a accions a realitzar a curt o llarg termini, a més d’analitzar si poden ser aplicades a nivell global o local. Propostes aplicables a curt termini com el canvi de bombetes per LED o l’ús de materials reciclats, o mesures a llarg termini com utilitzar les bateries d’alumini-aire o generació d’energia fotovoltaica.

Instal·lació d’energia fotovoltaica, una de les mesures per avançar en sostenibilitat. ©Pixabay

Amb tot això, individus, empreses i col·lectivitats són emplaçats a desenvolupar el sentit de la seva responsabilitat pel que fa a la conservació i la millora del medi ambient, per aconseguir aturar la desertificació i enfortir la resiliència a la sequera sota el lema Les nostres terres. El nostre futur. Som la #GeneracióRestauració que proposa les Nacions Unides.