TheNBP Factory

Aerogenerador en un parc eòlic.
eRoots desenvolupa software per una millor integració de les energies renovables. ©Chris Hunkeler

El Govern proposa 27 projectes catalans per optar als fons Next Generation EU

Les iniciatives van des de la descarbonització, la producció de bateries elèctriques per a l’automoció o la racionalització de l’ús de l’aigua

El Govern de la Generalitat ha seleccionat un total de 27 projectes emblemàtics catalans que seran candidats a optar als recursos del fons europeu Next Generation EU, un mecanisme de finançament impulsat per contribuir a la reconstrucció econòmica i social després de la pandèmia de la Covid-19.

Les iniciatives escollides van des de projectes de descarbonització, la producció de bateries elèctriques per al sector de l’automoció o la racionalització de l’ús de l’aigua, entre altres.

Els 27 projectes han estat seleccionats per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) d’entre les 542 iniciatives presentades per l’Administració (Generalitat i ens locals), empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector, els quals han tramès les seves propostes a través de les bústies electròniques habilitades per la Generalitat. Les bústies es mantindran obertes per rebre propostes fins que el Govern de la Generalitat i l’Executiu estatal facin públiques les convocatòries inicials per sol·licitar els fons.

Al llarg dels darrers mesos, la CORECO ha estudiat i valorat les 542 propostes conjuntament amb el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), el grup d’experts creat expressament per impulsar aquells projectes amb més potencial i capacitat transformadora. Els projectes també s’han compartit amb actors econòmics i socials del país, així com amb representants dels ens locals. La selecció s’ha fet basant-se en 10 criteris de priorització: la singularitat dels projectes, el seu grau de maduresa, l’import, el potencial de comercialització, la capacitat d’inversió en tendències de futur, el seu lideratge fort, la contribució a la reindustrialització del país, el foment de l’equilibri territorial, la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la capacitat de generar benestar i progrés social.

En la seva valoració, els experts també han tingut en compte la factibilitat dels projectes, és a dir, la capacitat dels seus promotors de portar-los a terme en el calendari establert pels fons Next Generation EU. En aquest sentit, es preveu que, en cas d’accedir als fons, tots els projectes emblemàtics proposats per la CORECO podrien començar a executar-se en el decurs d’aquest any.

Un cotxe elèctric recarregant-se. © V. Zambrano González

Una proposta per impulsar la competitivitat del país

El resultat d’aquest procés de selecció és el document Next Generation Catalonia, on s’identifiquen 27 projectes emblemàtics que, d’una banda, tenen capacitat per augmentar la competitivitat i el potencial de desenvolupament de Catalunya; i que, de l’altra, poden estimular els canvis profunds que necessita l’economia per tal de transformar l’actual model productiu català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. Així, els projectes abasten àmbits tan diversos com la salut, l’eficiència energètica, la descarbonització, la mobilitat, la formació, les telecomunicacions o la transformació digital.

Totes les propostes s’inscriuen en els objectius del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social de Catalunya aprovat per l’Executiu català el mes de juliol passat. El Pla fixa cinc eixos estratègics que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Digital Europea. Aquests cinc eixos són: Economia per la vida, Transició ecològica, Transformació Digital, Societat del coneixement i Vectors transversals.

Els projectes seleccionats tenen capacitat per augmentar la competitivitat i el potencial de desenvolupament de Catalunya, i poden estimular els canvis profunds que necessita l’economia

Entre els 27 projectes seleccionats —que impliquen la mobilització de més de 41.000 M€— en destaca, per ser el de major pressupost, l’anomenat Carbon recovery, que pretén posicionar Catalunya com un referent europeu en descarbonització i economia circular. Entre els seus impulsors hi ha la Generalitat, empreses, clústers, centres tecnològics i centres de recerca.

El segon projecte amb més pressupost és el Battery Hub, que té per objectiu reforçar la cadena de valor de les bateries elèctriques a Catalunya i al Sud d’Europa. Els actors implicats són la Generalitat, empreses del sector de la mobilitat i tecnològiques, així com universitats i centres tecnològics i de recerca.

El projecte amb més pressupost és el de Carbon recovery, que pretén posicionar Catalunya com un referent europeu en descarbonització i economia circular

El tercer projecte de més envergadura és l’anomenat Hydrogen Valley of Catalonia, una plataforma que pretén aglutinar les diferents iniciatives al voltant de l’hidrogen verd a Catalunya per posicionar el país com un referent europeu en generació, emmagatzematge, distribució i usos d’aquest element químic. La iniciativa també és fruit de la col·laboració publicoprivada i implica la Generalitat, associacions, cambres, entitats municipals i empreses.

El document Next Generation Catalonia amb el contingut específic dels 27 projectes presentats es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.