© Jordi Bedmar

La Generalitat invertirà 32.000 milions en la recuperació econòmica i social amb el focus en la digitalització i la transició ecològica

Es fixen 20 grans projectes de país estructurats al voltant d’un seguit d’eixos prioritaris: l’Economia per la vida, la Digitalització, la Societat del Coneixement i la Transició energètica. L’executiu estima el cost de la reconstrucció en 31.765 M€, dels quals es preveu invertir 2.760 M€ en l’exercici 2020

[dropcap letter=”E”]

l Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, un document que recull fins a 20 grans projectes per donar una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la Covid-19 a Catalunya, i que fixa l’estratègia de reconstrucció del país per als propers anys. El pla xifra el cost total de la recuperació en 31.765 M€, i engloba tant mesures vinculades a la gestió directa de la crisi com grans actuacions de caràcter estratègic que es desplegaran en un horitzó a mitjà i llarg termini.

El document és el resultat dels treballs desenvolupats en les darreres setmanes per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO), i mostra el compromís del Govern envers tres objectius essencials: reforçar l’estat del benestar i la capacitat productiva de Catalunya; reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia i accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient. És per això que a la base del pla es situen l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, així com el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i l’Estratègia Digital Europea (Digital Europe).

El Pla de reactivació mostra la capacitat innovadora i de transformació del sector públic, a través d’una vintena de grans projectes que contenen fins a 145 actuacions específiques.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, ha subratllat que el pla “preveu la mobilització de recursos més gran de la història contemporània de Catalunya, 31.765 milions per implementar 20 projectes per superar les desigualtats i fer un país millor”.

Pel que fa al finançament del pla, el vicepresident ha explicat que per portar-lo a terme “es compta amb els recursos provinents de la repriorització del pressupost que ja estan fent els departaments, amb el fons Covid estatal i amb el fons de reactivació europeu aprovat aquesta matinada. “Catalunya està preparada per posar tots aquests projectes a disposició dels recursos que arribin; cada pas endavant que fa Europa, Catalunya també el fa”, ha remarcat. Aragonès també ha subratllat que la implementació d’aquests projectes requerirà augmentar la capacitat d’endeutament, i en aquest sentit s’ha referit a l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació signat ahir amb els sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment del Treball i Pimec, el qual incloïa la reclamació a l’Estat d’elevar l’actual objectiu de dèficit fins a l’1% del PIB.

RECONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA AL VOLTANT DE CINC EIXOS

El Pla de reactivació mostra la capacitat innovadora i de transformació del sector públic, a través d’una vintena de grans projectes que contenen fins a 145 actuacions específiques. Una part important d’aquestes actuacions es vincula a la gestió immediata dels efectes de la pandèmia, per tal de continuar garantint les prestacions del sistema de salut i assistencial i protegir l’economia productiva. Juntament amb la gestió de la crisi a curt termini, el document preveu la posada en marxa de grans planificacions que aborden qüestions estratègiques per al país, com ara la transformació del model agroalimentari, la lluita contra el canvi climàtic o la mobilitat sostenible, i que s’implementaran en diferents fases en un horitzó que, en el cas d’alguns projectes, abasta les properes dues dècades.

Els projectes s’agrupen al voltant de cinc eixos que dibuixen el model social, econòmic i institucional cap al que ha d’avançar Catalunya en la propera dècada:

ECONOMIA PER LA VIDA (65 Actuacions)

La crisi sanitària ha posat de manifest la necessitat d’avançar cap a una economia al servei de les persones, que proveeixi als ciutadans de salut, cures, aliments, educació, protecció social, habitatge i cultura. L’eix 1 inclou els següents projectes:

 • Pla de foment de la innovació en salut
 • Bioeconomia i transformació del sector agroalimentari, forestal i marítim
 • Qualitat assistencial amb garanties i reconeixement a les professionals
 • Reactivació del consum, manteniment d’oferta productiva
 • Inclusió social, acompanyament, autonomia i integració laboral
 • Cultura: base del benestar i l’economia creativa

DIGITALITZACIÓ (16 Actuacions)

Les eines digitals han permès mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia, però cal consolidar i ampliar els avenços fets en els darrers mesos. Així ho manifestat la Comissió Europea, que fixa la transició digital com un dels pilars de la recuperació. L’eix 2 inclou els següents projectes:

 • Pla d’Educació Digital de Catalunya
 • Digitalització dels sectors productius i competències digitals
 • Territoris, ciutats intel·ligents
 • Tecnologies digitals avançades

TRANSICIÓ ECOLÒGICA (19 Actuacions)

La reactivació econòmica ha de ser compatible amb la neutralitat climàtica, i per això cal disposar d’infraestructures d’energia renovable i apostar per una economia circular, reforçant les mesures d’eficiència energètica i mobilitat sostenible. L’eix 3 inclou els següents projectes:

 • Acció climàtica
 • Automoció i mobilitat sostenible
 • Economia circular
 • Habitatge i eficiència energètica

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (35 Actuacions)

El efectes de la Covid han fet més visible que mai el paper central del coneixement i la formació en l’estratègia de reconstrucció, tant pel que fa al desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit sanitari com a l’hora de reconduir les carreres professionals dels treballadors dels sectors més afectats per la crisi. L’eix 4 inclou els següents projectes:

 • Recerca i foment de la innovació
 • Excel·lència del sistema universitari
 • Garanties al dret subjectiu de l’ocupabilitat de les persones

ACTUACIONS TRANSVERSALS (10 Actuacions)

L’experiència de la darrera recessió econòmica mostra que les crisis no colpegen tothom de la mateixa manera. L’estratègia de reconstrucció de Catalunya passa per aconseguir una economia més robusta, competitiva i oberta, però que alhora garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats. L’eix 5 inclou els següents projectes:

 • Internacionalització de l’economia
 • La transversalitat de gènere al centre de la recuperació econòmica i social
 • Finançament

2.760 M€ D’IMPACTE ECONÒMIC EL 2020

El cost total d’implementació del pla, incloent-hi les mesures de gestió per a la reactivació i les de caràcter estratègic, se situa en 31.765 M€, dels quals es preveu invertir 2.760 M€ l’any 2020. Entre les actuacions que s’activaran en els propers mesos, s’hi inclouen les següents:

En paral·lel al pla de reactivació, que es refereix a les inversions en l’àmbit econòmic i de la cohesió social, el Govern segueix treballant per reforçar la resta de pilars de l’estat del benestar. En aquest sentit, insisteix en exigir resoldre l’infrafinanament crònic, xifrat en 5.000 milions d’euros, que pateix el sistema de salut català.

QUÈ ÉS LA CORECO?

La Comissió per a l’elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO) és l’òrgan creat pel Govern de la Generalitat per articular la resposta del sector públic als reptes econòmics i socials derivats de la COVID-19.

La CORECO es va crear el mes de maig passat, i els seus treballs s’han centrat en dos àmbits:

 • La primera, de caire operatiu, ha consistit a analitzar els efectes de la pandèmia i posar en marxa d’actuacions d’emergència per minimitzar l’impacte de la crisi
 • La segona inclou actuacions de caràcter estratègic i amb un horitzó temporal més ampli, orientades a estimular els sectors amb major capacitat de creixement, accelerar la creació d’ocupació i avançar cap a un desenvolupament més sostenible i just. En aquesta segona línia de treball s’emmarca la redacció del Pla de reconstrucció