TheNBP Factory

El nou organisme integra de forma estratègica la formació professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació. © Departament d'Educació

Neix l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

El Govern presenta el nou organisme com una eina clau per a la competitivitat econòmica i social i la transformació de l’estructura de qualificació professional

La Generalitat acaba de crear l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT), un organisme que integra de forma estratègica la formació professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació impulsat amb el suport de les organitzacions patronals i sindicals més representatives (Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT). L’Agència FPCAT, que haurà de fer front a les necessitats que reclama el mercat de treball amb l’objectiu de millorar l’actual estructura de qualificació professional, es posiciona com una eina clau per a la competitivitat de les empreses i la societat.

Salt qualitatiu de la FP a Catalunya

El Govern subratlla que la nova entitat és bàsica per a la gestió eficaç de la formació professional a Catalunya i suposarà un canvi qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals en un moment crucial en què calen entitats àgils i transversals.

Un dels seus primers encàrrecs serà desplegar el segon Pla d’Avaluació i acreditació de competències professionals, que ha d’acreditar aproximadament 17.000 persones l’any. Entre els objectius immediats de l’Agència FPCAT, també hi ha millorar considerablement els instruments a l’hora d’estudiar les necessitats per atendre les mancances formatives de la ciutadania i ajustar la recerca de perfils professionals de les empreses.

La nova estructura de funcionament permetrà avaluar el sistema de la FP a Catalunya de manera integral i farà possible una actuació global sobre els centres de formació, els punts d’informació i orientació i les empreses que tenen aprenents en formació dual, entre altres.

L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya suposarà un canvi qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals. © Departament d’Educació

Un model de gestió fruit del diàleg

El model de gestió de l’Agència FPCAT s’ha preparat i experimentat al llarg de la darrera legislatura en diàleg permanent amb els diferents agents implicats dins la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, que s’ha encarregat de definir l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals amb vista als propers deu anys. Ara, amb l’aprovació del decret dels estatuts de la nova entitat, es culmina el procés per posar-ne en marxa l’arquitectura institucional i poder donar resposta als reptes actuals del país.

L’agència planteja un model sectorial i territorial de planificació de la formació professional. La integració estratègica dels dos subsistemes, la FP inicial i la FP per a l’ocupació, està relacionada amb sis eixos principals: la xarxa del Sistema FPCAT; els centres de formació professional integrada; la informació, orientació i assessorament; la prospecció i planificació; els models d’aprenentatge i pràctiques; i, per últim, l’avaluació i acreditació de competències professionals.

L’agència planteja un model sectorial i territorial de planificació de la formació professional. © Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

L’Agència FPCAT és un organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament de la Presidència que també comptarà amb la participació dels departaments d’Educació, Treball, Afers Socials i Famílies i Empresa i Coneixement. Es constitueix com a l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis. Les seves competències estan establertes a la Llei 10/2015 de formació i ocupació professionals.

La nova entitat assumeix les competències i funcions de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. Pel que fa al fins ara Consell Català de la Formació Professional, aquest organisme passa a denominar-se Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Tota la informació sobre la Formació Professional a Catalunya està disponible al web fp.gencat.cat.