Rànquing de països europeus segons la taxa d’ocupació femenina

La taxa d’ocupació de les dones està avançant gradualment en el conjunt de països de la Unió Europea (UE). El 2017, la mitjana europea ha aconseguit un 66,5%. No obstant això, aquesta xifra segueix notablement per sota de la mitjana del 78,0% corresponent a l’ocupació masculina el 2017.

En els països de la UE s’observen grans diferències entre les taxes d’ocupació de les dones: en onze països superen el 70%, mentre que en altres només arriben al voltant del 50%.

Suècia és el país més avançat en participació laboral de la dona amb una taxa de gairebé un 80%. A continuació figuren Lituània, Alemanya i Estònia amb xifres superiors al 75%. Dinamarca i el Regne Unit comparteixen taxes per sobre del 73%, mentre que els Països Baixos, Letònia i Finlàndia superen el 72%.

Àustria se situa en un 71,4%, alhora que la República Txeca, Portugal i Eslovènia compten amb taxes properes al 70%. Luxemburg, Bulgària, Irlanda i França també estan entre els disset països que compten amb taxes d’ocupació femenina superiors a la mitjana.

Per sota de la mitjana figuren una sèrie de països de recent adhesió, però també hi ha Espanya. Si bé la taxa espanyola ha anat augmentant en els darrers anys i ha superat el 59% per primera vegada, encara seguim gairebé set punts per sota de la mitjana de la UE i molt lluny dels països capdavanters.

Incentivar una major participació laboral de les dones és encara una assignatura pendent a Espanya, tal i com acaba de recordar recentment el Fons Monetari Internacional.

(Font: Elaboració pròpia a partir de dades sobre “Employment rates of people aged 20 to 64 in the EU“, d’Eurostat)

Publicat per l’Instituto de Estudios Económicos.