TheNBP Factory

Parc Nacional Torres del Paine, Xile. ©TheNBP

Una banca per a un futur més verd

Per a les Nacions Unides, atraure al sistema financer és un element clau. Els bancs juguen un paper determinant en la consecució efectiva dels objectius marcats en matèria de sostenibilitat, perquè són els primers proveïdors de finançament al món

[dropcap letter=”E”]

l passat 26 de novembre 38 entitats financeres de tot el món es van adherir al programa de Principis de Banca Responsable promogut per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (la UNEP FI per les seves sigles en anglès). Les entitats signants van assumir d’aquesta manera el compromís d’alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i l’anomenat Acord de París sobre canvi climàtic. Entre aquests objectius hi figuren erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots. A més, els bancs signants assumeixen el compromís de retre comptes públicament sobre l’impacte social, ambiental i econòmic de la seva activitat. En altres paraules, els clients i els inversors podran tenir accés i comparar aquesta petjada ambiental en l’activitat dels bancs, i per tant triar en conseqüència.

Per a les Nacions Unides, atraure al sistema financer és un element clau. Els bancs juguen un paper determinant en la consecució efectiva dels objectius marcats en matèria de sostenibilitat, perquè són els primers proveïdors de finançament al món. De fet, segons les pròpies dades de Nacions Unides, els bancs representen dos terços del finançament de tota l’activitat econòmica que es genera al món. Són, per tant, la peça necessària perquè el cercle es completi. En aquest sentit, per al sotssecretari general de l’ONU, Satya Tripathi, es tracta d’un avenç importantíssim que situa la indústria bancària mundial en la línia de veure que “les empreses verdes i socialment responsables són les millors”.

Segons el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, els principis de banca responsable “han de fomentar que els bancs adoptin un paper líder en la construcció d’un futur més sostenible” i afegeix que “el futur de la banca passa necessàriament per una actuació responsable, que sumi la rendibilitat amb el millor servei als clients i un impacte social i ambiental positiu”

En el grup d’entitats signants hi ha alguns dels principals bancs del món, com Barclays, Société Générale, Citigroup, o ING, i entre ells algunes de les principals entitats espanyoles. Per al president de l’Associació Espanyola de Banca (AEB), José María Roldán, es tracta de “caminar cap a un nou model econòmic que faci sostenible i perdurable la creació de riquesa i que aquesta es pugui distribuir d’una manera més justa i equilibrada, de manera que s’inclogui a tots els països i capes de la societat”. CaixaBank és un dels bancs espanyols que s’ha adherit a la iniciativa. Segons el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, aquests principis de banca responsable “han de fomentar que els bancs adoptin un paper líder en la construcció d’un futur més sostenible” i afegeix que “el futur de la banca passa necessàriament per una actuació responsable, que sumi la rendibilitat amb el millor servei als clients i un impacte social i ambiental positiu”.

Aquest és un element important, perquè cada vegada més els clients -tant particulars com institucionals- i els inversors, tenen en compte aquests elements a l’hora d’avaluar si volen treballar amb un banc o comprar-ne accions. Un exemple recent l’hem vist en el britànic HSBC, que ha hagut de fer front aquests dies a la pressió de part dels seus accionistes perquè deixi de finançar del tot centrals elèctriques a carbó. L’entitat ja s’havia compromès el passat abril a no donar suport financer a aquest tipus de projectes, tot i que va establir-hi una moratòria fins al 2023 en el cas d’operacions que tinguin lloc a Vietnam, Indonèsia o Bangladesh. Ara, alguns grups d’accionistes del banc han signat una carta conjunta per demanar que HSBC no apliqui aquesta moratòria, i que per tant deixi de finançar del tot aquest tipus de centrals.

L’ONU destaca que després de deu anys des de l’esclat de la crisi financera, “la indústria bancària encara busca com reconstruir el seu compromís amb clients i empleats i es troba en un moment en què necessita definir i afirmar el seu rol i responsabilitat com a finançador d’un futur sostenible”.

No és l’únic exemple recent. El també britànic Standard Chartered, molt focalitzat al continent asiàtic i amb importants operacions de finançament lligades al sector del petroli, va anunciar un canvi de criteris en la seva estratègia a futur després de les pressions durant la seva darrera junta general d’accionistes. És una pauta que es va repetint, i no només per la pressió dels accionistes o dels propis clients, sinó també perquè la indústria financera fa temps que ha entès que la sostenibilitat és un valor a l’alça i estratègic en els seus negocis. Des de Nacions Unides es reforça precisament aquest aspecte estratègic quan s’explica perquè s’ha endegat precisament ara aquesta iniciativa. En la seva web sobre el seu programa de banca responsable, l’ONU destaca que després de deu anys des de l’esclat de la crisi financera, “la indústria bancària encara busca com reconstruir el seu compromís amb clients i empleats i es troba en un moment en què necessita definir i afirmar el seu rol i responsabilitat com a finançador d’un futur sostenible”.  

En aquest mateix sentit, la sotsgovernadora del Banc d’Espanya, Margarita Delgado, assegurava fa poques setmanes durant unes jornades sobre banca i sostenibilitat, que els bancs poden tenir un paper clau: “Si en un futur proper les entitats identifiquen, quantifiquen i mitiguen els riscos d’una manera adient, no només estarien contribuint a l’estabilitat del sistema financer, sinó que a més actuarien com a catalitzador del canvi”. És el resum i l’esperit que es recull en l’acord de les Nacions Unides: La banca és necessària, i a més pot ser el motor definitiu per a generar el canvi de pauta a l’economia.   

En aquesta primera etapa, els impulsors de la iniciativa participaran en un període de consulta que culminarà el proper setembre, quan es publiquin les primeres conclusions en el marc de l’Assemblea General de Nacions Unides. Tots els bancs i organitzacions que participen en el programa podran presentar els seus comentaris i observacions per al desplegament futur dels principis de banca responsable. En el fons, es tracta d’obrir una operació de benchmark global de la banca, en la qual les entitats no només marquin objectius i accions sinó que també es sotmetin a l’avaluació de l’impacte que tinguin les seves polítiques.

Amb tot, encara queda molt per fer. El grup de bancs que ja s’ha adherit als principis de banca responsable suma més de 17 bilions de dòlars en actius combinats, però és encara un percentatge petit sobre el total d’entitats que hi ha operant al món (es calcula que al voltant de les 25.000). És un camí llarg, però els experts creuen que la pressió social és cada vegada més elevada i que tots aquells bancs que no vulguin desaparèixer del mercat hauran d’acabar acceptant aquest pas. De moment ja hi ha un primer grup d’entitats que va obrint camí i que establiran les pautes per a fer una banca responsable amb l’entorn.

SIS PRINCIPIS PER A CANVIAR EL MÓN

Els principis de banca responsable inclosos en la iniciativa de Nacions Unides i que han assumit totes les entitats signants de l’acord són els següents:

  • Alineament: “Alinearem la nostra estratègia de negoci perquè sigui coherent i contribueixi a les necessitats de les persones i als objectius de la societat, tal i com s’expressa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG), l’Acord de París sobre el Clima i els marcs nacionals i regionals pertinents. Enfocarem els nostres esforços allà on tinguem un impacte més significatiu”.
  • Impacte: “Augmentarem constantment els nostres impactes positius al mateix temps que reduirem els impactes negatius, i gestionarem els riscos per a les persones i el medi ambient que resulten de les nostres activitats, productes i serveis”.
  • Clients: “Treballarem responsablement amb els nostres clients de productes i serveis per a fomentar les pràctiques sostenibles i generar activitats econòmiques que creïn prosperitat compartida per a les generacions actuals i futures”.
  • Accionistes: “Consultarem, participarem i ens associarem de manera proactiva amb accionistes rellevants per tal d’assolir els objectius socials”.
  • Governança i fixació d’objectius: “Implementarem el nostre compromís amb aquests principis a través d’un govern efectiu i una cultura de banca responsable, demostrant ambició i responsabilitat al establir objectius relacionats amb els nostres impactes més significatius”.
  • Transparència i rendició de comptes: “Revisarem periòdicament la nostra implementació individual i col·lectiva d’aquests principis i serem transparents i responsables dels nostres impactes positius i negatius, i de la nostra contribució als objectius de la societat”.