Augmenta la despesa dels turistes estrangers a Catalunya

La despesa total dels turistes estrangers que van visitar Catalunya durant el mes de gener d’aquest any 2018 va ser de 912 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de l’11,1 % respecte del mateix mes de l’any passat.

Així ho indiquen les dades publicades recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

El gener del 2017, els visitants estrangers que van arribar a Catalunya es van gastar un total de 820 milions d’euros, xifra que ha augmentat 92 milions el mes de gener d’aquest any.

Per països, els visitants que més diners es van gastar a Catalunya el passat mes de gener van ser els dels Estats Units, amb un total de 105 milions, un 37,7 % més que el mes de gener de l’any passat. França va ocupar el segon lloc en despesa amb 88 milions d’euros, xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat.

Una altra dada que també va millorar el mes de gener va ser la despesa mitjana diària per visitant estranger, que va ascendir fins a 176 euros, la qual cosa suposa un augment del 7,5 %.