Personal sanitari de neteja al Pavelló Salut Guinardó © Isaac Planella

Europa dona suport a vuit projectes catalans per fer front a la covid-19

El coronavirus ha parat el món i la Comissió Europea vol potenciar la investigació per donar una millor resposta a la pandèmia i preparar-se per les que puguin venir en un futur

Un aparell portàtil per monitoritzar i classificar els pacients malalts de coronavirus segons la seva gravetat, a través d’un sistema d’anàlisi dels seus micro vasos sanguinis amb llum infraroja, és un dels projectes de recerca que ha seleccionat la Comissió Europea per donar resposta a la Covid-19 i els seus efectes.

Vascovid, coordinat per l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i dirigit pel professor Turgut Durduran, està pensat per donar suport a les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals. El finançament europeu permetrà els investigadors afrontar la pandèmia desenvolupant noves tecnologies mèdiques com la de l’ICFO.

La Comissió Europea dedicarà 128 milions d’euros a 23 projectes de recerca, i vuit d’ells compten amb participació d’entitats catalanes com l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya o l’ISGlobal. En total, hi participen 344 equips de recerca de trenta-nou països diferents, entre els quals hi ha trenta-dos participants de quinze països de fora de la Unió Europea.

El projecte Vascovid servirà per atendre els pacients que hi ha a l’UCI © Parc Taulí de Sabadell – J. Mesquida

Les iniciatives seleccionades hauran de servir per reforçar la capacitat industrial per fabricar equips —com ara respiradors—; prevenir i tractar el coronavirus; millorar la comprensió de l’impacte de la pandèmia en la societat, i aprendre el màxim possible sobre la malaltia a partir de grans bases de dades de pacients europeus.

La comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, remarca que aquesta investigació és “essencial” per abordar millor aquesta pandèmia i d’altres que puguin venir en un futur. “Des d’una capacitat de reacció més ràpida per prevenir el contagi fins a millors diagnòstics i tractaments o millors mesures de mitigació que tinguin en compte aspectes conductuals, socials i econòmics, incloses qüestions relacionades amb el gènere”, exposa.

Iniciatives amb participació catalana

Les iniciatives europees que compten amb participació catalana tracten temàtiques relacionades amb el coronavirus molt diverses. Per exemple, el projecte en el qual està l’ICS, Envision, desenvolupa una eina digital per a la vigilància en temps real de malalts de Covid-19 i la presa de decisions intel·ligents a l’UCI, mentre que, Covirna, amb el suport de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, està treballant en una prova diagnòstica per millorar l’atenció als pacients.

Però també hi ha projectes que estudien qüestions com quina hauria de ser la resposta paneuropea als impactes de la crisi de la Covid-19 i de futures pandèmies i epidèmies —Periscope, amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya— o quines són les seves millors opcions de tractament i vacunes a través de l’estudi de diferents grups de ciutadans europeus i l’impacte que poden tenir en el conjunt de la societat —Orchestra, amb l’ISGlobal—.